Sự Kiện

17/05/2018 - 09:23
Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ - Ánh Đạo Vàng chiếu rọi khắp trần gian - Đưa chúng sanh hòa ánh đạo huy hoàng - Không một ai còn lầm đường lạc lối.

    Thông báo

    Video