Tư liệu nghiên cứu Phật Học


TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

               

                                               BỘ KINH ĐIỂN PALI dịch sang TIẾNG ANH

Sáng nay bưu điện Úc đem giao cuốn “Great Disciples of the Buddha” tôi đặt mua trên mạng
(http://www.bookdepository.com/ ). Cuốn nầy tôi có đã lâu, khi dọn nhà thất lạc đâu mất, tìm không được. Xem như có được đầy đủ bộ kinh điển tiếng Anh để tu học suốt đời. 

Có thể tải bản vi tính (dạng PDF) tại trang web BuddhaSasana ( http://budsas.net/sach/index.htm ).
Trong hình, từ trái sang phải:
- Hàng trên: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ
- Hàng dưới: Những lời Phật dạy, Các vị đại đệ tử của Đức Phật, Thanh tịnh đạo, Thắng pháp tập yếu                                          Chi tiết để quý vị đặt mua tại các nhà sách trên Internet, tìm với Google:
1) The Long Discourses of the Buddha - ISBN 9780861711031 
2) The Middle Length Discourses of the Buddha - ISBN 9780861710720
3) The Connected Discourses of the Buddha - ISBN 9780861713318
4) The Numerical Discourses of the Buddha - ISBN 9781614290407
5) In the Buddha’s Words - ISBN 9780861714919 
6) Great Disciples of the Buddha - ISBN 9780861713813 
7) The Path of Purification - ISBN 9781928706014
8) A Comprehensive Manual of Abhidhamma - ISBN 9781928706021
Đặt mua tại các nhà sách:
1) http://www.bookdepository.com/ 
2) http://www.wisdompubs.org/ 
3) http://www.amazon.com/


                   

                                                            THƯ VIỆN PG TIẾNG ANH

                                   (Hình kèm theo chỉ để minh họa, không phải thư viện của tôi)

Xin giới thiệu các kho kinh sách PG tiếng Anh:
1) Sách PG: http://www.ahandfulofleaves.org/Library.html 
2) Các bài tham luận PG: http://www.ahandfulofleaves.org/Articles.html
3) Kho sách nầy phong phú hơn, nhưng phải biết cách tìm (search): http://goo.gl/6mBjUv 
4) Kho sách của tôi (có thêm kinh sách tiếng Việt): http://budsas.net/sach/index.htm                    


                                               TỦ SÁCH PHẬT HỌC 

Xin chia sẻ các tài liệu Phật học sưu tầm trong những năm qua đến những con mọt sách như tôi. Tôi đã đưa các sách nầy vào trang web BuddhaSasana, danh mục:
=> http://budsas.net/sach/index.htm 
Tuy nhiên, có nhiều đạo hữu cảm thấy khó khăn khi tải về từng tập sách. Vì thế, tôi tập trung lại từng bộ, dạng nén ZIP. Khi tải về máy, giải nén - không cần mật khẩu - sẽ được các sách dạng PDF.
1) Tiếng Việt, 27 đầu sách.
sach-viet01.zip (dung lượng 299.0 MB):
https://mega.nz/#!69RUAJjS!5tcrieSR0SpcPu02fEUIJyBUVwLqr2WYhiVNTG4zhQ0 
2) Tiếng Anh, 112 đầu sách.
sach-anh01.zip (dung lượng 467.0 MB):
https://mega.nz/#!ykZDBLyS!o2e3SJwYFkvpHTNnmMNXXZrrS665P6RnRW3989RZPM 
sach-anh02.zip (dung lượng 451.9 MB):
https://mega.nz/#!O4JxxA5S!v_dSsunINC53DFc3AHFHjL46Pte9T7oZ2dNZ7p9wIlg 
sach-anh03.zip (dung lượng 311.0 MB):
https://mega.nz/#!2pYkwbLL!wrT5yR6dCraJo3zTaYvGhNnb3uu0X7DcVMPGaG9w3ps 
sach-anh04.zip (dung lượng 283.8 MB):
https://mega.nz/#!ztgylQZb!cdNoqf__8Jv9ASzD7x7l17h11YytFVgrvDH_EeTBkMU 

 

    


   
                                KHO TÀNG cho những CON MỌT SÁCH 
                                                                                                                              Update: 02/07/2015

Xin giới thiệu vài kho tàng tài liệu Phật học, tiếng Anh, cho các con mọt sách (như tôi):
1) Richard Gombrich Archive: http://www.ocbs.org/richard-gombrich-library-ocbsmain-148 
2) Bhikkhu Anālayo’s Publications: http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/fileadmin/pdf/analayo/publications.htm 
3) Journal of the International Association of Buddhist Studies (JIABS): https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jiabs/index 
4) Journal of Buddhist Studies Review, UKABS: http://ukabs.org.uk/resources/journal-archives/buddhist-studies-review-vols-1-22/ 
5) Institute of Buddhist Studies: http://www.shin-ibs.edu/publications/pacific-world/
6) Indian International Journal of Buddhist Studies (IIJBS): http://www.iijbs.org/html/issue.html 
7) Journal of Buddhist Ethics: http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/ 
8) Publications of the Institute of Buddhist Studies: http://www.shin-ibs.edu/other/publications.php 
9) SuttaCentral - Early Buddhist texts, translations, and parallels: http://suttacentral.net/ 
10) Thesaurus Literaturae Buddhicae: https://www2.hf.uio.no/polyglotta 
11) Trang “Tài Liệu Tham Khảo”, BuddhaSasana website: http://budsas.net/sach/index.htm 
Note: (sưu tập khoảng 800 tài liệu Phật học tiếng Anh, sẽ tuyển lựa và dần dần đưa vào kho kinh sách này)
12) Journal of Global Buddhism: http://www.globalbuddhism.org/dig.html 
13) Buddhist Publication Society, On-line Library: http://www.bps.lk/library.php 
14) Access to Insight: http://www.accesstoinsight.org/ 
15) BuddhaNet e-book library: http://www.buddhanet.net/ftp12.htm 
16) Buddhist Publication Society, On-line Library: http://www.bps.lk/library.php 
17) Library Genesis (search key: buddh ): http://goo.gl/6mBjUv
http://gen.lib.rus.ec/search.php?&req=buddh&view=simple&column=def&sort=def&page=5 )
18) Journal of Pali Text Society (1882-2006)
http://www.palitext.com/palitext/JPTS_PDF.htm 
19) A handful of leaves
http://www.ahandfulofleaves.org/Library.html

.... (còn nữa, sẽ cập nhật sau) ...                 


                     SỰ PHỤC HỒI CỦA HỘI CHÚNG TỲ-KHƯU-NI
                         TRONG TRUYỀN THỐNG NGUYÊN THỦY


Tỳ-khưu-ni Pháp Hỷ Dhammanandā dịch (2010) 

(Bhikkhu Bodhi, The Revival of Bhikkhuni Ordination in the Theravāda Tradition, 2008)
Có thể tải về đọc, dạng PDF, tại:
=> Đọc online: http://budsas.net/sach/vn13.pdf 
=> Tải về dạng nén RAR: http://budsas.net/sach/vn13.rar 
 
 
 
 
 
 


 
 

Thông báo

Video