Tiết Chế Lòng Ham Muốn


TIẾT CHẾ LÒNG HAM MUỐN


Nguồn góc của mọi sự thù hận, xung đột, chiến tranh khóc liệt đều xuất phát điểm từ lòng ham muốn, luyến ái, bám víu và chấp thủ. Một khi nhu cầu đòi hỏi của con người không được thực hiện thì bao nhiêu bản năng đang ngủ ngầm có cơ hội biểu lộ ra ngoài thông qua lời nói và hành động được diễn tiến, mang đến bao điều hệ luỵ khổ đau cho mình và cho người.

Để đối trị với lòng tham muốn này, đức Phật đã dạy bạn phải thực tập cách sống 'bằng lòng, biết đủ' với những gì mình hiện có. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng viên mãn những gì bạn muốn làm, nếp sống giản dị và lành mạnh để có thì giờ sống sâu sắc từng phút giây.

                                                                           __Trí Huệ__
 

Thông báo

Video