Thong Dong Trước Gió


THONG DONG TRƯỚC GIÓ
Tám ngọn gió đời: Được và mất, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, nó lúc nào cũng tồn tại bàng bạc khắp trong ngõ ngách của cuộc sống, nếu bạn biết tự trang bị cho mình đầy đủ chất liệu của sự Yêu thương và Tỉnh thức. Hai yếu tố này tạo cho bạn sự vững an như bức thành trì kiên cố, có khả năng chống chọi lại bão táp mưa sa hoặc những trận cuồng phong hay cơn lốc xoáy cuộc đời cũng không thể lung lay bạn được. Bằng ngược lại, nếu thiếu yếu tố Yêu thương và Tỉnh thức thì bạn có thể bị tám ngọn gió này làm tác động, thổi mạnh có thể dễ dẫn đến sự gục ngã chào thua.

                                                                           __Trí Huệ__
 

Thông báo

Video