Tác Bạch Kỳ Siêu 49 Ngày Cho Thân Mẫu


TÁC BẠCH KỲ SIÊU 49 NGÀY CHO THÂN MẪU


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay, ngày… tháng ….. năm …., là tuần Chung Thất của Mẹ, Bà của gia đình chúng con, nhận lời mời của Tư gia chúng con, Hòa Thư Chư Tôn đức không ngại Phật sự đa đoan, chấn tích quan lâm về đây dự lễ, giờ này trước đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin dâng lời Tác Bạch.

Nam mô A Di Đà Phật

(lạy một lạy rồi quỳ xuống đọc)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền liên Bồ Tát,

Chúng con có nghe:

“Lên núi nhớ công cha,

Xuống sông thương tình mẹ,

Ôi núi cao biển rộng,

Ôi sông dài mênh mông,

Hai vai con gánh nặng,

Từ vô lượng kiếp rồi,

Ơn cha và nghĩa mẹ,

Lặng hụp biển luân hồi”.

Cách đây, 49 ngày, sự vô thường đã cướp đi của gia đình chúng con người Mẹ hiền vô cùng khả kính, 49 ngày ngắn ngủi, nhưng đối với chúng con là cả chuổi ngày dài vô tận, lòng chúng con quặn thắt, nước mắt đẩm lệ bờ mi:

"Mẹ hỡi bây giờ Mẹ ở đâu?!

Có hay con nhớ Mẹ con sầu,

Có hay con gọi Mẹ trong nước mắt,

Mẹ hỡi bây giờ mẹ ở đâu?!"

Kính Bạch Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức! Công ơn Mẹ như trời cao bể rộng, không gì so sánh bằng. 49 ngày qua, được Chư Tôn Đức, quan lâm về Tư gia nhất cú nhất kệ, tụng kinh cầu nguyện cho Mẹ chúng con được nghe kinh sớm siêu thoát u đồ, tiêu diêu về miền Tịnh Cảnh. Giờ đây, trước bảo tọa trang nghiêm, hương trầm quyện tỏa, chúng con sắm lễ vật trai nghi, dâng lên trên 10 phương chư Phật Chứng Minh, dưới Thánh Chúng hiện tiền Tăng mẫn nạp. ngưỡng mong Chư Tôn Thượng tọa, Đại Đức Tăng mẫn nạp, để cho gia đình chúng con được ân triêm công đức và trọn niềm hiếu đạo, từ mẫn cố từ mẫn cố, đại từ mẫn cố.

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát ma Ha Tát.

(đợi Hòa Thượng đáp từ)

Nam mô A Di Đà Phật, Trên Chư Tôn Đức từ bi hứa khả, còn ban bố cho chúng con lời pháp nhủ thâm tình, chúng con y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường Tam Bái.

(lạy xuống 3 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật

Nhận lời mời của Tư gia chúng con, Hòa Thượng, Chư Tôn đức không ngại Phật sự đa đoan, chấn tích quan lâm về đây dự lễ Chung Thất cho Mẹ và Bà chúng con, trong khi tổ chức lễ, không sao tránh khỏi phần thiếu sót, ngưỡng mong Hòa Thượng, Chư Tôn đức niệm tình thứ lỗi.

Nam mô hoan hỉ Tạng Bồ tát ma ha tát. 

(lạy xuống 3 lạy, xong lễ)

                                                                                                                            __Sưu Tầm__

Thông báo

Video