Tác Bạch Kỳ Sêu Cho Thân Mẫu


TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO THÂN MẪU


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Hôm nay là ngày cúng tuần thất thứ ba cho thân mẫu chúng con ..........

Chúng con xin thắp nén tâm hương, phủ phục trước đàn tiền, cung đối trước Chư Tôn kính dâng lời tác bạch.

Nam Mô A Di Đà phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức là con Phật, chúng con kính nghe khế kinh có dạy:

"Ơn sanh thành trời cao khó sánh,

Công dưỡng dục biển rộng không lường."

Chính nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân mà chúng con có được hình vóc này. Riêng con thêm hội đủ phước duyên, được dự vào hàng ngủ xuất gia, giới đức triêm than , ca sa vị thể. Kể từ khi "cắt ái từ sở thân" món ngon vật lạ con không thường dâng mẹ, không đắp lạnh quạt nồng cho trọn đạo làm con. Biết thế, nên con dốc một lòng: "xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân." Nhất thiết nhân, trong đó trước nhất là cha mẹ. Than ôi! Chí nguyện là thế, nhữnh tưởng con sẽ đem công đức mọn này hồi hướng nguyện cầu cho thân mẫu sớm quy y Tam Bảo, thâm hiể Phật Pháp, dứt hẳn nghiệp duyên, tỏ ngộ lý chơn thường.Ngõ hầu đền đáp được phần nào thâm ân sâu nặng. Nhưng đau xót thay, công phu chưa được vuông tròn, quả giải thoát con chưa đạt đến ơn sâu nghĩa nặng chưa đền đáp được là bao thì mẫu thân đã hóa ra người thiên cổ.

“Mẹ già như chuối chín cây,

Gió lay mẹ rụng con thành mồ côi.”

Là đệ tử Phật chúng con vẫn biết, thân tứ đại là giả huyễn,kiếp phù sinh có hợp ắt phải tan,tát cả rồi sẽ trôi theo dòng biến dịch vô thường, thì sự ra đi của thân mẫu chúng con cũng không ngoài quy luật đó.Dẫu biệt thế, nhưng còn sống trong vòng đối đãi tương quan nên chúng con không sao ngăn được dòng lệ chia ly,vì có nỗi đau nào sánh bằng niềm đau tử biệt, và buồn nào hơn khi cánh hạc bay xa.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức. Kể từ ngày hạc trắng xa khơi, chúng con nghe như mây lạnh trăng mờ, bóng huyên đường đã khuất hẳn nẽo xa xăm, nổi nhớ tưởng hình bóng mẫu thân thoáng xa mơ vạn dặm. Vì con người, cho dù có trưởng thành đi nữa, nhưnh một khi mất mẹ thì vẫn thấy mình bơ vơ lạc lỏng.Thiếu đi tình thiêng liêng mẫu tử là thiếu chất liệu ngọt ngào,con mất mẹ là mất đi ý nghĩa sống trên đời.

Thật :

" Gần trọn đời người con mới hiểu,

Thế nào Tâm Trạng kẻ mồ côi.

Tình Pháp lử dành cho con không thiếu,

Nhưng mẹ ơi con vừa mất bầu trời."

Nhớ lại ngày nào, mỗi lần về thăm mẹ, lòng con se thắt quặn đau,khi thấy thân xác mẹ ngày một héo gầy trên giường bịnh.Tuy vậy, lòng mẹ vẫn bao la như trời biển, vẫn nhớ thương mong đợi,và mắt mẹ ngời sáng niềm vui khi nhìn thấy con về. Những lúc đó, con thường khuyên mẹ niệm Phật thật nhiều để làm hành trang cho một chuyến ra đi. Khuyên là thế, như lòng con vẫn phập phồng lo sợ, sợ cơn gió vô thường sẽ cuốn mẹ đi xa. Và giờ đây nổi lo kia đã hóa thành sự thật, mẹ chúng con đã ra đi, đi xa vạn dặm. Thế là hết, hết ai trông, không còn ai mong đợi con về. Nổi mất mát lớn lao này, không bao giờ chúng con tìm lại được.

Chỉ những ai :

 "Đứt ruột mình mới biết nổi héo hon,

Con đau đớn ngỡ ngàng ngồi bên mẹ

Nước mắt chãy vào lòng con cay xé,

Nhưng con vẫn Niệm Phật chí thành cho hồn mẹ siêu sinh”

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức. Hôm nay quì trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh. Dưới hình bóng tôn nghiêm của quý Ngài, lòng chúng con vô cùng cảm kính,Chư Tôn Đức đã vì tình Pháp lữ, chẳng quản đường xa xa xôi đã một lần đến tụng kinh hộ niệm và tiển đưa thân mẫu chúng con đến nơi an nghĩ sau cùng. Nay lại nhận lời thỉnh cầu quang lâm đến tư gia chứng minh lễ cầu siêu cho thân mẫu chúng con.Ân đức này chúng con không biết lấy gì báo đáp cho cân, chỉ biết cầu nguyện hồng ân Chư Phật gia hộ cho quý Ngài phap thể khinh an,chúng sanh dị độ.

Và giờ đây đàn tràng viên mãn, với tấc dạ chí thành chúng con kính dâng tịnh tài Phẩm vật cúng dường. Ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức từ bi chứng minh nạp thọ cho hương linh thân mẫu chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

                                                                                                                                __Sưu Tầm__

Thông báo

Video