Sự Sống Tiếp Nối


SỰ SỐNG TIẾP NỐI


Chết (dies) không phải là mất hẳn mà chỉ là một quá trình thay đổi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác (rebirth), từ trạng thái này sang trạng thái khác (thức tái sanh, tâm tái tục). Sự chết (death) được ví như một dấu chấm cuối trên cùng một đường thẳng có độ dài từ trừ vô cực (−∞) đến cộng vô cực (+∞). Bởi thế, nó không có điểm bắt đầu nên chẳng có điểm kết thúc.

Những cảnh giới tái sanh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thói quen hành động (karma/ action) trong đời sống hiện tại. Cho nên, nếu bạn muốn kiếp sau được trở lại làm người giàu có, thông minh, xinh đẹp, tráng kiện,... thì điều kiện để đạt được đó là: thực hành năm nguyên tắc đạo đức (panca-sila/ five of morality), bố thí cúng dường (liberality), giúp đỡ người nghèo khó, gieo nhiều hành động thiện (wholesome), mang đủ tính chất lợi mình lợi người, thì không những đời này bạn được an vui mà kiếp sống kế tiếp cũng được hạnh phúc (happiness).

                                                                          _Trí Huệ__
 

Thông báo

Video