VƯỜN LÂM TỲ NI


GÓC LỊCH SỬ  "VƯỜN LÂM TỲ NI"


                                                       Ấn Độ, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Lâm-tỳ-ni (Lumbini) là một trong những Thánh tích quan trọng của đạo Phật tại quận Rupandehi thuộc Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal nằm cách biên giới Sonauli Ấn Độ khoảng 36 km. Nơi này Thánh Mẫu Ma-da (Mayadevi) đã hạ sanh Thái tử Siddhartha Gautama (Tất-đạt-đa), người sau này tu tập chứng ngộ thành Phật hiệu là Thích Ca và đã khai sinh ra đạo Phật.

Năm 249 TCN, vua A-dục vương (Ashoka) đến thăm Lâm Tỳ Ni, Vua A Dục đã cho xây dựng một cột trụ bằng đá. Cây cột trụ bằng đá được khắc chữ và dịch ra như sau: "Ta là vua A Dục, là niềm tin tưởng của chư Thiên, trong 20 năm trị vì này, ta đã thực hiện một chuyến thăm của hoàng gia đến nơi đức Phật được sinh ra tại đây… Lâm Tỳ Ni được giảm một phần tám thuế."

Toàn cảnh khuôn viên Lâm-tỳ-ni.


Chư Tăng các nước đến viếng thăm Thánh tích.Tôn tượng Đản Sanh trước cổng Lâm-tỳ-ni.Tụng kinh cầu nguyện.


Cây Bồ-đề nơi Lâm-tỳ-ni.
Trụ đá vua Asoka, đến thăm và đánh dấu sự kiện nơi bậc Vĩ Nhân xuất hiện.
                                                                                                         __Trí Huệ__

Thông báo

Video