VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - ẤN ĐỘ


GÓC LỊCH SỬ "VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ - ẤN ĐỘ"
                                                
Ấn Độ, ngày 27 tháng 12 năm 2017


Việt Nam Phật Quốc tự (Vietnam Bouddha Bhumi Vihara) là một ngôi chùa Việt Nam ở Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ và ngôi chùa của người Việt Nam lần đầu tiên có mặt trên đất nước Ấn Độ, tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 20 ha, giữa những ruộng đất bao la, cách Bồ đề Đạo tràng và khu thị tứ 2 km về phía Tây Nam.

Ngôi chùa được Hoà Thượng Thích Huyền Diệu cho xây năm 1987, đó cũng chính là ngày đưa ngôi chùa Việt Nam đầu tiên đi vào hoạt động trên đất Phật chùa có kiến trúc theo phong cách chùa Việt Nam với cổng tam quan, mái cong.

Chùa được xây dựng trên một khu đất rộng, gần Bồ đề Đạo tràng, nơi Đức Từ Phụ Thích Ca ngồi dưới cội Bồ đề thành đạo cách nay 26 thế kỷ, và cũng chính là Thánh tích quan trọng và có ý nghĩa nhất trong bốn Thánh tích của Phật giáo, được khắp năm châu biết đến.                                                                                                __Trí Huệ__

Thông báo

Video