TỊNH XÁ TRÚC LÂM


GÓC LỊCH SỬ "TỊNH XÁ TRÚC LÂM"


                                                Ấn Độ, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Bước qua cổng thành Bắc, theo con đường uốn lượn giữa hai dãy núi Vaibhara và Virgula, không bao lâu là đã đến Trúc Lâm: Cả một khu rừng trù mật trải rộng cả mấy chục dặm, không những lắm tre trúc mà còn rất nhiều loại cây thân mộc, thân thảo xanh lam lục biếc. Lại có hồ nước Kālaṅdaka lớn rộng, trong xanh đủ loại súng sen ngoạn mục.

Đây vốn là vườn thượng uyển của Vua Tần Bà Sa La (Bimbisara), nhưng sau khi quy y Tam Bảo, ông đã dâng cúng khu vườn trúc này cho Đức Phật để làm tinh xá. Đây là tinh xá đầu tiên của Phật Giáo.
                                                                                                        __Trí Huệ__

Thông báo

Video