TINH XÁ KỲ VIÊN


GÓC LỊCH SỬ ''TINH XÁ KỲ VIÊN''

                                                        Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Jetavana (Kỳ Viên Tinh Xá) nằm ở ngoại ô thành Savatthi (Xá-vệ), Vùng đất của Tinh xá này vốn là Lâm viên của thái tử Kỳ-đà (Jetakumara). Trưởng giả Cấp-cô-độc (Anathapindika) muốn mua lại vùng đất này để xây dựng Tinh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn. Thái tử ra điều kiện, nếu Cấp-cô-độc có thể đem vàng ròng trải khắp mặt đất Lâm viên thì Thái Tử sẽ bán cho. Cấp-cô-độc y lời, đem vàng trải khắp khu vườn khiến cho thái tử Kỳ-đà cảm nhận được thành tâm của ông, nên thái tử đã phát tâm cúng dường toàn bộ cây trong vườn để cả hai người cùng kiến tạo Tinh xá. Vì lý do này mà Tinh xá có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.

Tại đây, Đức Phật đã An Cư suốt mười chín mùa mưa, ngoài Hương Thất của Đức Phật còn có Hương Thất của các vị Thánh Đệ tử như: A Nan (Ananda), Xá-lợi-phất (Sariputta)...Tinh Xá Kỳ Viên.
Hương Thất của Đức Phật.
Đảnh lễ Hương thất Đức Phật.
Hương Thất tôn giả A Nan.
Hương Thất tôn giả Xá Lợi Phất.
Cây Bồ Đề do tôn giả A Nan chiết từ cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo.
Giếng nước Đức Phật và chư Thánh Đệ tử dùng.
Xin nước giếng tại Tinh xá.


                                                                                                      __Trí Huệ__

Thông báo

Video