SÔNG NI LIÊN THIỀN


GÓC LỊCH SỬ ''SÔNG NI LIÊN THIỀN"

                                                               Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Sông Ni Liên Thiền (Naranjana) cách tháp Đại Tháp khoảng 200 mét về phía Đông. Ngày nay sông này có tên là Lilajan, sông rộng trên 1 cây số, vào mùa nắng sông khô cạn không còn một giọt nước, nhưng đến mùa mưa thì nước chảy rất mạnh.

Theo truyền thống Phật Giáo thì chính tại nơi này Đức Phật đã tắm gội sạch sẽ, sau đó Ngài nhận bát cháo sữa do nàng Sujata cúng dường, rồi Ngài nhận thêm bó cỏ kiết tường làm gối ngồi thiền từ một nông dân trong vùng, trước khi Ngài đi về cội Bồ Đề bắt đầu thiền định.Sông Ni Liên Thiền vào mùa khô


Nàng Sujata dâng cúng bát cháo sữa cho Đức Phật.
Đức Phật nhận bó cỏ Cát tường.
Đoàn hành hương chụp ảnh lưu niệm.


                                                                                                   __Trí Huệ__

Thông báo

Video