NỀN NHÀ CŨ CỦA CƯ SĨ CẤP CÔ ĐỘC


GÓC LỊCH SỬ ''NỀN NHÀ CŨ CỦA CƯ SĨ CẤP CÔ ĐỘC''

                                                                                    Ấn Độ, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Cư sĩ Cấp Cô Độc (Anathapindika) là một vị trưởng giả triệu phú ở kinh đô Xá Vệ của vương quốc Kiều Tát La, miền Bắc Ấn Độ. Ông tên thật là Tu Đạt (Sudatta), vì thường hay chu cấp giúp đỡ cho những kẻ khốn khó, cô đơn, danh tiếng vang lừng cả vương quốc, cho nên mọi người đã kính mến và tặng cho ông biệt hiệu là Cấp Cô Độc, có nghĩa là “người cứu giúp kẻ nghèo khó và cô độc”.

Một lần người anh của ông thỉnh Phật về nhà để cúng dường thì tình cờ ông được diện kiến và nghe Phật thuyết pháp ông tỏa ngộ và quy y theo Phật. Nên Ông đã phát tâm mua lại mãnh đất vườn của thái tử Kỳ-đà (Jeta) nước Kiều Tát La do vua cha là Ba Tư Nặc (Pasenadi) trị vì hiến cúng xây Tinh Xá cho Phật và chúng Tăng. Ông cũng là một trong những vị thí chủ quan trọng nhất của giáo đoàn thời đức Phật nên được nhiều người biết đến...!Nền nhà cũ của Cư sĩ Cấp Cô Độc.


                                                                                                                  __Trí Huệ__

Thông báo

Video