KIẾN TRÚC CHÙA TÂY TẠNG - ẤN ĐỘ


GÓC LỊCH SỬ ''KIẾN TRÚC CHÙA TÂY TẠNG - ẤN ĐỘ''

                                                        Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Tu viện của người Tây Tạng đều thiết kế dựa trên nền tảng văn hóa Phật giáo Mật Tông. Theo tài liệu chỉ dẫn thì quần thể kiến trúc ba đại Tu viện khai thác trên giáo lý Kim Cang Thừa, như Tu viện Thiktse được thực hiện theo hình thức Mạn Đà La, Tu viện Shalu thể hiện mỹ thuật văn hóa Phật giáo Cổ Mật, Tu viện Samye xây dựng dựa trên nguyên lý Tứ trụ. Do tính nghệ thuật của kiến trúc ẩn chứa những độc đáo về văn hóa tâm linh Phật giáo Tây Tạng nên sau này một số quốc gia đã xây chùa phỏng theo phong cách mỹ thuật xây dựng của Tu viện Potala.

Bên trong Chánh điện chùa Tây Tạng thiết trí thờ tự 3 tôn tượng Phật Thích Ca với 3 thủ ấn khác nhau (Giáo Hoá ấn, Chuyển Pháp Luân ấn, Xúc Địa ấn) rất trang nghiêm.Khu Chánh Điện chùa Tây Tạng trên đất Ấn.


Đức Phật ngồi kiết già tay bắt Giáo Hoá ấn.
Chuyển Pháp Luân ấn.
Xúc Địa ấn.
Biểu tượng Chuyển Pháp Luân của Tây Tạng.
                                                                                                   __Trí Huệ__

Thông báo

Video