ĐẠI HỌC NALANDA


GÓC LỊCH SỬ "ĐẠI HỌC NALANDA''

                                                                          Ấn Độ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Nalanda University là một di tích quan trọng trong lịch sử phát triển Phật giáo tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, vì đây là trường Đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới, nơi có một quy cách giáo dục gương mẫu, có tầm vóc rất lớn, tiếng tăm lừng lẫy, lưu danh cho đến ngày nay. Mặc dù trường đại học Na Lan Đà không phải là khu Thánh địa tâm linh quan trọng như những Thánh tích liên quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nơi đây cũng là khu đất thiêng đã sản sinh ra các bậc Thánh tăng tiêu biểu từ thời đức Phật như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các bậc cao Tăng tinh thông tam tạng truyền bá Phật giáo sương minh sau này như Ngài Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Giới Hiền.... và đặc biệt nhất là danh nhân Phật giáo mà ai cũng từng biết đến với lòng kính trọng và khâm phục một cách chân thành đó là đại học giả thông bát kinh luật tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang, một bậc cao tăng Trung Quốc thời thịnh Đường.

Với tầm vóc lớn lao và trung tâm giáo dục không chỉ dành cho Phật giáo mà còn là nơi đào tạo cả thế học như văn học, nghệ thuật, y dược, ngôn ngữ, tôn giáo, triết học.... trong một quy củ vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy nhất thời bấy giờ. Na Lan Đà xứng đáng là nơi ngưỡng mộ của hầu hết các học giả Đông Tây.
                                                                                                             __Trí Huệ__

Thông báo

Video