BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - BODHGAYA


GÓC LỊCH SỬ ''BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG - BODHGAYA''

                                                                                      Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) nằm ở phía nam thành phố Gaya thuộc bang Bihar, là một thánh tích quan trọng nhất đánh dấu một sự kiện nỗi bật là thái tử Sĩ-đat-đa (Siddhattha) đã ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm và thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Nơi đây, nổi tiếng nhất là khu di tích chùa Đại Bồ Đề (Mahabodhi Temple), trong đó có thờ một tượng Phật đã được tạc ra vào thế kỷ X TL. Phía sau là cây cổ thụ Bồ Đề, và Kim Cương Toà, nơi Đức Phật ngồi tham thiền, đắc đạo. Trong khuôn viên chùa có đánh dấu các nơi Đức Phật ngự trong 7 tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo, và trụ đá của vua Asoka (A Dục).Toàn cảnh Bồ Đề Đạo Tràng.
                                                                                                                __Trí Huệ__

Thông báo

Video