Giới Thiệu

CHÙA PHƯỚC LINH
(http://chuaphuoclinh.net)


Địa chỉ:
 Ấp 1 - Thường Phước 2 - Hồng Ngự - Đồng Tháp
Liên hệ: TT. Thích Thiện Thạnh
Điện thoại: 0904 246 808
Website: http://chuaphuoclinh.net
Facebook: Chùa Phước Linh - Hồng Ngự
Email: thichtrihue19121988@gmai.com


Thông báo

Video