Danh Lam Cổ Tự

 
PHẦN PHỤ LỤC HÌNH ẢNHCổng chính của chùa 

  • Bên phải là câu: phước hải quang trung tuyên ngũ giáo

 “ 福海光中宣五教”

  • Bên phải là câu: linh sơn hội thượng diễn tam thời

“靈山會上演三時”

Tạm dịch: “Trong luồng ánh sáng báo lành chỉ bày năm thừa giáo

                   Trên hội linh sơn Đức Phật diễn giảng rõ ba thời”


 Quán Âm Các cao 3,5m 2 bên là 2 chân đèn,
phía sau lưng là hỏa quang vừa được hoàn thành vào tháng 05/2012

 

Quán Âm Các
 


Điện Phật được xây 4 cấp tất cả điều cẩn đá hoa cương gồm: 

- Cấp trên cùng: là tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 2,3m tính luôn cả đế đang ngồi Thiền dưới cội Bồ Đề.

- Cấp thứ 2: thờ tam thánh Di Đà đứng ở giữa cao 1,3m từ bên phải nhìn vào là Bồ Tát Quán Thế Ân, bên trái là Đức Đại Thế Chí cao 1,2m.

- Cấp thứ 3: Thờ 7 Tượng Phật Dược Sư, bình hoa, dĩa, và đỉnh đồng.

- Cấp thứ 4: cặp chân đèn bằng đồng.
Bức Hoành phi trước điện phật

Phía trước Điện Phật là bức Hoành Phi ghi dòng chữ “萬 德 慈 容”

 “Vạn Đức Từ Dung”  Nghĩa là tất cả những  đức độ điều chứa đựng trong con người của ngài.
Toàn cảnh khu chánh điện

 Phía trước điện phật có cặp liễn đối về tên chùa “Phước Linh,tên vị trụ trì và tên người kế thừa.”

“福德儼然善盛慈悲興浄業

靈光 在莊嚴智慧渡塵埃”

                   “PHƯỚC đức nghiễm nhiên THIỆN THẠNH từ bi hưng tịnh nghiệp

                   LINH quang uyễn tại trang nghiêm TRÍ HUỆ độ trần ai”

Tạm dịch:

 “ phước đức có sẵng [một cách] hùng mạnh [nhờ đó mà chúng ta] khéo chứa đựng tròn đủ[những hạt giống] từ bi để mà hưng khởi lên tịnh nghiệp.

Linh quang  tồn tại, bàn bạc [khắp nơi] nung đúc tô điểm cho trí huệ

[để mà] cứu độ trần ai.”
Phía sau tổ đường
Là bức hoành phi ghi dòng chữ “祖印重光” “tổ ấn trùng quang”
Tạm dịch là dấu vết chư tổ lại [bừng] sáng.
 Toàn cảnh của Tổ Đường
bên phải là thờ chư vị vong linh, bên trái là cữu huyền
Hộ Pháp Bồ Tát
Tiêu Diện Bồ Tát  Mặt Sau Tháp mộ Viên Minh của Hòa Thượng Tổ khai Sơn             Mặt trước của Tháp Viên Minh với những hoa văn thật độc đáo
    Tượng A Di Đà
 Tượng Phật Thích Ca Đản Sanh
Chuông Đồng
Cân nặng 200kg được đúc vào năm 2010.
Phía trên giá chuông được trạm hai hình đầu rồng theo phong cách hiện đại rất độc đáo.
Trống Bát Nhã
có đường kính 8cm, do Hòa Thượng khai sơn làm vào năm 1970
Chuông Đồng
Mỏ Gia Trì
Lư Hương phía trước Điện Phật
Long vị của Tồ khai sơn, Hòa Thượng Thích Chí Minh

Từ lâm tế gia phổ tam thập cữu thế  Thượng Chí hạ Minh húy Như Cát, Đặng Công Hòa Thượng Giác Linh.

Ta bà nhâm thìn niên, trụ thế bát thập tứ tuế .
Long Vị của Hòa Thượng Thích Huệ Từ

Từ Lâm Tế Gia Phổ tứ thập thế Thượng Huệ Hạ Từ, Húy Hồng hữu Đặng công Hòa Thượng Giác Linh.

Ta Bà Ất Sữu niên trụ thế lục thập lục tuế.

Niết Bàn Canh Ngọ niên ngũ ngoạc thập cữu nhựt sữu thời thị tịch.

 
Chân Dung Hòa Thượng Thích Chí Minh
Tổ khai sơn Chùa Phước Linh 

 


 Chân Dung Hòa Thượng Thích Huệ Từ

  Thượng Tọa Thích Thiện Thạnh
Trụ Trì Chùa Phước Linh Hiện Nay
Hình ảnh lễ húy kỵ Hòa Thượng Thích Huệ Từ, Thượng tọa Trụ Trì Nguyện hương, trước điện phật.

 
 


                                 Phật Tử cũng đồng nguyện hương

 

Tảo Tháp
Cung thỉnh giảng sư quan lâm pháp tòa
Phật tử thính pháp
Thông báo

Video