CÂY BỒ ĐỀ TẠI TÍCH LAN


CÂY BỒ ĐỀ TẠI TÍCH LAN


Sau khi Phật nhập diệt, Hoàng đế A-dục đã hết lòng bày tỏ tâm cung kính của mình và lòng tôn trọng bảo vệ cây Bồ-đề tại Bồ-đề Đạo Tràng. Vị Hoàng đế Phật tử này đã sai con gái mình là công chúa mà sau này trở thành Tỳ-kheo-ni Sanghamitta chiết một nhánh phía nam của cây Bồ-đề mang qua Tích Lan trồng tại thành phố cổ Anuradhapura suốt trong thời vua Devanampiyatissa trị vì. Nhánh cây Bồ-đề này vẫn còn xanh tốt cho đến ngày nay. Trong khi cây Bồ-đề gốc tại Bồ-đề Đạo Tràng đã bị hủy nhiều lần bởi nhiều thời đại sau đó. Vì vậy, cây bồ-đề được tuyên bố trong lịch sử cây cổ nhất trên thế giới là cây được trồng tại thành phố Anuradhapura này.

Hiện nay, ai có đi hành hương nơi Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) đều có cơ hội chiêm bái đảnh lễ cây Bồ Đề to lớn xum xuê tại đây. Đây là cây con được chiết từ cây mẹ ở Tích Lan đem về trồng. Cây này được xem là "cháu" của cây Bồ Đề năm xưa đã che chở suốt 49 ngày đêm và chứng kiến giờ phút thành đạo huy hoàng của Đức Phật Thích Ca.


Sri-Lanka, 16/01/2019

Thông báo

Video