BẢO TÀNG PHẬT GIÁO QUỐC TẾ CỦA KANDY

BẢO TÀNG PHẬT GIÁO QUỐC TẾ CỦA KANDY

Kandy’s World Buddhist Museum

Sri Dalada Maligawa kandy đã thành lập Bảo tàng Phật giáo Quốc tế để giới thiệu sự mở rộng của Phật giáo trên khắp châu Á và phần còn lại của thế giới.

Bảo tàng Phật giáo Quốc tế này là Bảo tàng Phật giáo đầu tiên trên thế giới. Nó nằm bên cạnh Bảo tàng Quốc gia Kandy và Chùa răng ở Kandy, Sri Lanka. Địa điểm này là Cung điện cũ của Vua Kandian, Wimaladharmasuriya, mà người Anh đã xây dựng một tòa nhà thời Victoria, nơi đặt Kandy Kachcheri.

Bảo tàng được thành lập với sự đóng góp của 17 quốc gia như Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Lào, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Bhutan và Afghanistan.
                                                                                              Sri-Lanka, 25/01/2019

Thông báo

Video