Phật Học

ACKNOWLEDGEMENT (LỜI TRI ÂN)

18/05/2019

ACKNOWLEDGEMENT


I were written my dissertation entitled "The Benefits of practicing Vipassanā Meditation in Human Life". This work has been accomplished by many people helped me through their guidance and support in completing this dissertation.

First of all, I would like to express my sincere thanks to Dr. Manish T. Meshram, Assistant Professor, my devoted supervisor. He readily accepted my request to supervise me in my work. These words of encouragement acted as a dynamic force within me and complete the dissertation. I am thankful to he for he guidance and encouragement throughout my research. 

I would like to thank Prof. S. K. Singh, Dean, School of Buddhist Studies & civilization, Gautam Buddha University and also would like to thank very much to Dr. Priyadarsini Mitra, Dr. Indu Girish, Dr. Arvind Kumar Singh, Dr. Gurmet Dorjey, Dr. Priyasen Singh, Dr. Gyanditya Shakya, Dr. Chintala. Venkat Sivasai, Dr. Chandrashekhar Paswan, and all the faculty members of School of Buddhist Studies & Civilization, Gautam Buddha University encouraging and supporting me while studying in M. A.

Simultaneously, I should be also thankful to my master, Venerable Thich Thien Thanh and Brothers and Sisters Dhamma who always encouraged me to cultivate, to practice what the Buddha taught and especially to complete this dissertation.

I would also like to thank to all my Buddhist lay devotees who, on different occasions and in various ways, have financially sustained and enabled me to complete this research work.

I also would like to express my thanks and gratitude to my family, who always stood me on my side to guide me from all aspects, both physically and mentally.

DANG MINH DUONG
(BHIKKHU THICH TRI HUE)
Research Scholar (M.A) 
School of Buddhist Studies & Civilization

LỜI TRI ÂN

Tôi đã viết luận văn tốt nghiệp cho chương trình Thạc Sĩ của mình với tựa đề "Lợi ích của việc thực hành Thiền Vipassanā trong đời sống con người". Công trình được thực hiện hoàn thành bởi nhiều người đã giúp đỡ tôi qua việc hướng dẫn và hỗ trợ của họ trong luận văn này.

Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó giáo sư Tiến sĩ Manish T. Meshram, người hướng dẫn nhiệt tâm của tôi. Ông ấy sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của tôi để giám sát trong công trình nghiên cứu này. Những lời động viên khích lệ đã tạo một động lực trong tôi và hoàn thành luận văn. Tôi biết ơn ông ấy đã hướng dẫn và khuyến khích trong suốt quá trình nghiên cứu của tôi.

Tôi xin cảm ơn Giáo sư S. K. Singh, Trưởng khoa Trường Nghiên cứu Phật học & Văn minh, và cũng xin cảm ơn rất nhiều đến Tiến sĩ Priyadarsini Mitra, Tiến sĩ Indu Girish, Tiến sĩ Arvind Kumar Singh, Tiến sĩ Gurmet Dorjey, Tiến sĩ Priyasen Singh, Tiến sĩ Gyanditya Shakya, Tiến sĩ Chintala. Venkat Sivasai, Tiến sĩ Chandrashekhar Paswan và tất cả các giảng viên của Trường Nghiên cứu Phật học & Văn minh, đã khuyến khích và hỗ trợ khi tôi đang theo học chương trình Thạc Sĩ.

Đồng thời, tôi cũng nên biết ơn Sư phụ của tôi, Hòa thượng Thích Thiện Thạnh và các huynh đệ Pháp lữ luôn khuyến khích tôi tu tập, thực hành những gì Đức Phật đã dạy và đặc biệt là hoàn thành luận văn này.

Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử, những người đã âm thầm ủng hộ bằng nhiều cách khác nhau, duy trì tài chính và cho phép tôi hoàn thành công việc nghiên cứu này.

Tôi cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn và lòng biết ơn đến gia đình tôi, những người luôn đứng về phía tôi để khuyến khích tôi từ mọi khía cạnh, cả về thể chất và tinh thần.

ĐẶNG MINH DƯƠNG
Tỳ kheo: Thích Trí Huệ
Học giả nghiên cứu (M.A)

Trường nghiên cứu Phật học & Văn minh

Thông báo

Video