ABHAYAGIRI VIHARA


ABHAYAGIRI VIHARA TẠI SRI LANKA


Abhayagiri Vihara là một địa điểm tu viện chính của Đại Thừa, Nguyên Thủy và Kim Cương thừa Phật giáo nằm ở Anuradhapura, Sri Lanka. Đây là một trong những tàn tích rộng lớn nhất trên thế giới và là một trong những thành phố hành hương Phật giáo linh thiêng nhất trong cả nước. Trong lịch sử, đây là một trung tâm tu viện vĩ đại cũng như một thủ đô hoàng gia, với những tu viện tráng lệ nổi lên nhiều câu chuyện, lợp bằng đồng mạ vàng hoặc gạch đấtsét nung được tráng men rực rỡ. Ở phía bắc của thành phố, được bao quanh bởi những bức tường lớn và chứa các ao tắm phức tạp, lan can và mặt trăng được chạm khắc, đứng "Abhayagiri", một trong mười bảy đơn vị tôn giáo như vậy ở Anuradhapura và lớn nhất trong năm viharas lớn của nó . Một trong những tâm điểm của khu phức hợp là một bảo tháp cổ, Abhayagiri Dagaba.


                                                                                   Sri-Lanka, 14/01/2019


Thông báo

Video